Structuurplan Buitengebied regio Peel en Maas

Opdrachtgever: Gemeenten Helden, Kessel, Maasbree, Meijel
Opgeleverd: Logo, website, huis-aan-huis mailing, fotografie, organsiatie informatieavonden

De vier gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel hebben samen één plan opgesteld voor het buitengebied. Eén van de belangrijke onderdelen hiervan was de communicatie. Communicatie met burgers en bedrijven in het buitengebied. Communicatie vanuit de gemeenten en naar de gemeenten. Kortom, het creëren van draagvlak voor de te maken keuzes. Om dit geheel goed te organsieren ontiwkkelde PanSign een geheel eigen huisstijl voor dit project. Om de dialoog op te starten is een interactieve website ontwikkeld waar alle thema's op te vinden waren en waar gerageerd kon worden. In elke gemeente hebben we een informatie-avond georgansieerd. Om de mensen daarover te informeren is een huis-aan-huis mailing verstuurd. De website-bezoeken en aanwezigheid op de info-avonden waren naar volle tevredenheid. Dit alles is o.a. ondersteudn door fotografie, grootformaat prints, digitale presentaties, en dergelijke.

Het mooie resultaat was een fors verlaagd aantal van bezwaarschiften op het Structuurplan Buitengebied ten opzichte van voorgaande jaren. De effectiviteit van goed communiceren heeft zich in dit project laten zien.