Diensten

De ondertitel '2d•3d communicatie' in onze naam is een breed begrip. Wat is communicatie eigenlijk? Een definitie die 100% de lading dekt is zelden geformuleerd. In grote lijnen kunnen we echter zeggen dat communicatie "een uitwisseling is van boodschappen die plaatsvinden tussen mensen of instanties die zich van elkaars onmiddelijke of gemedieerde (mogelijke) aanwezigheid bewust zijn. En of dit nu op het 2-dimensionale vlak of in 3-dimensionale vlak afspeelt maakt eigenlijk geen verschil. Deze symbolische informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd." Een omschrijving die in ieder geval aangeeft dat er boodschappers en ontvangers zijn, er sprake is van informatie-uitwisseling en een ontvanger een eigen interpretatie geeft aan de informatie. Juist om die interpretatie zo goed mogelijk overeen te laten komen met de bedoeling van de boodschap, zijn de diensten van PanSign Communicatie een verlengstuk voor uw organisatie. Om aan specifieke communicatievragen en/of -boodschappen te voldoen zijn onze diensten in specialismen onderverdeeld. Deze kunnen apart ingezet worden of juist gebundeld. Dat is afhankelijk van uw vraag. Allen werken in ieder geval met hetzelfde doel; uw communicatie naar de doelgroep zo goed en effectief mogelijk te laten verlopen.

 

 

Communicatieadvies

Drukwerk en Digitaal printen

Fotografie

Websites en Apps

Beletteringen en Grootformaat printen

PixioDisplay