Bewegwijzering IHI Group en IHI Ionbond

In opdracht van Ionbod heeft PanSign een interne bewegwijzering opgezet en geleverd.