Groeifolder missie Gemeente Peel en Maas

De nieuw gevormde gemeente Peel en Maas, ontstaan uit de fusie van vier Noord-Limburgse gemeenten, heeft a.d.h.v. de perspectievennota een missie geformuleerd. Waar staat de gemeente en waar willen ze naar toe. Om de missie handen en voeten te geven is besloten er 'iets tastbaars van te maken' zodat zowel de raadsleden, het bestuur, de ambtenaren maar ook de burgers er een gevoel bij krijgen.


De slogan van de gemeente luidt: "Beleef de ruimte".
De gemeente wil de burgers die ruimte geven door middel van drie peilers.

  • Zelfsturing
  • Duurzaamheid
  • Diversiteit

Hoe kunnen we op een verrassende en heldere wijze bovenstaande abstracte begrippen inzichtelijk en tastbaar maken bij burgers en betrokkenen zodat een goed gevoel en perceptie ontstaat. De boodschap moet opvallen en blijven hangen. Bovendien moet een en ander worden ingepast in de nieuwe huisstijl van de gemeente Peel en Maas.

Verspreiding van het in te zetten middel zal geschieden door persoonlijk contact van het bestuur of de ambtenaren met burgers en betrokkenen. Het kan ook dienen als bijlage bij brieven die relevant zijn voor het uitdragen van de missie. Denk met name aan investeerders die alleen dan toestemming krijgen als ze de missie onderschrijven.

De eerder genoemde peilers van de missie van Peel en Maas leidden ons naar het gebruik van "groeipapier", een redelijk nieuw product waarbij papier is voorzien van zaadjes van diverse soorten veldbloemen, dat beprint kan worden met natuurlijke inkten. Dit papier staat om verschillende redenen symbool voor Zelfsturing, Duurzaamheid en Diversiteit.

  • Zelfsturing: "Wie zaait zal oogsten" ofwel mensen worden aangespoord zelf ideeën aan te dragen voor een betere leefomgeving en krijgen hiertoe de ruimte en de middelen.
  • Duurzaamheid: Na het lezen van de inhoud, waarbij wordt verwezen naar de website, krijgt het papier een andere functie. Het kan namelijk in de grond of bloempot worden gestopt waarna het na een goede verzorging en aandacht tot wasdom kan komen.
  • Diversiteit Als de zaden de juiste behandeling krijgen, zal er een diversiteit aan veldbloemen gaan bloeien, vandaar de titel: "Er bloeit iets moois in Peel en Maas". De bedoeling is dat dit ‘positief' overslaat naar de burgers en betrokkenen.

De opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden in mei 2010. Na moeizame en complexe brainstormsessies en het bijbehorende complexe productieproces heeft een en ander geleid tot een eerste kleine oplage zodat eind oktober de raadsleden als eerste het geprinte groeipapier in handen kreeg.

Er zijn geen meetbare resultaten uit deze mini-campagne te genereren, wel viel de uitvoering volgens de opdrachtgever onder de categorie "de spijker op zijn kop" en krijgt de gemeente Peel en Maas louter positieve reacties op deze "sympathieke" mailing.