Heel Peel en Maas aan de koffie

In opdracht van de fusiegemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel heeft PanSign Communicatie een campagne opgezet, waarbij ten doel stond de perspectieven van de nieuwe gemeente te verkondigen aan de burgers.

Hiervoor zijn huis-aan-huis 18.500 pakken koffie rondgebracht, met daarop een zogenoemde Z-card. Hierop stond de perspectievennota van de toekomstige gemeente samengevat. Middels het pak koffie werden de mensen ‘gestimuleerd’ om eens bij elkaar op de koffie te gaan en het te hebben over de nieuwe gemeente waarvan straks iedereen deel uit maakt.

Daarnaast werden ze middels het koffiepak uitgenodigd voor een bakje koffie op de beurs Mercatura, gehouden te Panningen. Hier werd door de burgemeesters en wethouders een fysieke follow-up gegeven aan de mailing.