PanSign zet Panningen op de kaart!

Dat was de wens van het Centrum Management Panningen. Hiervoor hebben ze PanSign als partner ingeschakeld.

Centraal in de campagne stond de koopzondag op 19 oktober in het centrum van Panningen. Het doel; breng zoveel mogelijk mensen naar het centrum op die dag. Hiervoor is een selectie gemaakt uit de omliggende regiogemeenten en –kernen. Hier is een huis-aan-huis mailing naartoe gestuurd. PanSign heeft een poster ontworpen van 70 x 100 cm, die in de omliggende gebieden verspreid werd. Als trigger konden de mensen die naar het centrum kwamen kans maken op één van de 5.000 aanwezige bigshopper draagtassen. In deze tassen zaten voor honderden Euro’s winkelvoordeel. PanSign heeft de actie bedacht, de strategie ontwikkeld, de communicatie-uitingen ontworpen en geproduceerd.

De kamer van Koophandel Brabant heeft deze case als voorbeeld genomen hoe centrummanagement zou kunnen worden aangepakt. Geen slechte score dus.