Raadsbijeenkomst gemeentelijke herindeling

De gemeentelijke herindeling van de gemeenten Horst a/d Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray is een historische gebeurtenis. Wat voor consequenties heeft dit voor de toekomst en wat moeten de hoofdthema’s zijn waarop nieuwe of heringedeelde gemeenten zich gaan richten?

Om al deze raadsleden kennis met elkaar te laten maken en gezamenlijk te laten nadenken over de toekomst hebben ze in samenwerking met PanSign Communicatie een avond georganiseerd. Deze werd gehouden te Toverland. Als uitnodiging is door PanSign een Toverboek gemaakt, met veelal lege pagina’s. Het motto hiervan; “schrijf uw eigen verhaal voor de toekomst…” PanSign heeft ondersteunende diensten verleend door middel van het ontwerpen en produceren van deze uitnodigingen, badges, presentatiebanners, PowerPoint-presentatie, algehele projectbegeleiding en dagvoorzitterschap.